kurdun oglu

Kurdunoğlu Risalesi

30,00 TL
Stokta

Hz. Bahaullah’ın sudundan yaklaşık 1 yıl önce nazil olan bu Risale tarihi gerçekler ışığında Bahai Dini’nin belli başlı konularını açıklar ve kaleminden nazil olan temel bazı eserlerin bir özeti gibidir.