bahaullahin sesi

Bahaullah'ın Sesi

90,00 TL
Stokta

Hz. Şevki Efendi tarafından, Arapça ve Farsça Asıllarından “Gleanning from the Writing of Bahaullah” adıyla İngilizceye çevirilen Eser, Türkçeye Mecdi İnan tarafından, İngilizce aslından çevirilmiştir. İkinci baskısı 1987 de basılan eserin tamamı, Hz. Bahaullah’ın çeşitli zamanlarda çeşitli konularla ilgili vahyedilmiş levihlerinin derlemesidir.